iPrint Advertising

Booth & Exhibition
ติดต่อสอบถาม
การสั่งซื้อชำระเงิน
Easy PullFrame | โรลอัพ
X Frame | เอ็กซ์เฟรม
L Frame | แอลเฟรม
Pull Frame | พูลเฟรม-แบคดรอป
Sales Desk | โต๊ะชงชิม-โต๊ะบูธ
Flagpole | ธงญี่ปุ่น
Holder & Rack | ชั้นวางโบรชัวร์
Light Box | ป้ายไฟ-แอลอีดี-LED
Sign Stand | ป้ายตั้งพื้น
Screen | ฉากภาพ
Mini Frame | ป้ายขนาดเล็ก
Poster Frame | กรอบโปสเตอร์
Annex | อุปกรณ์บูธ
Other | วัสดุป้าย-บูธ


Sales Desk โต๊ะชงชิม-โต๊ะบูธ
information desk โต๊ะชงชิม จัดชิม โต๊ะออกบูธประชาสัมพันธ์ ถอดพับเก็บได้


 iP-5D ราคาโครง โครง+พิมพ์ [?]
Counter Booth
86(H) x 205(W) cm.
2,500
3,300


 iP-5Ci ราคาโครง โครง+พิมพ์ [?]
Curve Information Desk
221(W) x 85(H) cm.
216(W) x 100(H) cm.
2,400
2,900
3,200
3,800


 iP-5i ราคาโครง โครง+พิมพ์ [?]
Information Desk
206(W) x 85(H) cm.
206(W) x 100(H) cm.
2,400
2,900
3,200
3,800


 iP-5E ราคาโครง โครง+พิมพ์ [?]
Exclusive Desk
191(W) x 95(H) cm.
3,900
4,900


 iP-5EC ราคาโครง โครง+พิมพ์ [?]
Curve Exclusive Desk
199(W) x 95(H) cm.
4,900
5,900


 iP-5S ราคาโครง โครง+พิมพ์ [?]
Sale Desk
134.5(W) x 78.5(H) cm.
134.5(W) x 78.5(H)outdoor
1,200
1,200
1,500
1,800


 iP-5SC ราคาโครง โครง+พิมพ์ [?]
Sale Curve Desk
150(W) x 80(H) cm.
150(W) x 80(H) (Outdoor)
2,300
2,300
2,900
3,500


 iP-5B ราคาโครง โครง+พิมพ์ [?]
Curve Exhibition Desk
180(W) x 80(H) cm.
180(W) x 80(H) cm.(Outdoor)
180(W) x 87(H) cm.
180(W) x 87(H) cm.(Outdoor)
2,200
2,200
2,500
2,500
2,600
3,200
2,900
3,500


 iP-5A ราคาโครง โครง+พิมพ์ [?]
Exhibition Desk
128(W) x 76(H) cm.
2,500
2,900

1| >>

หมายเหตุ: 
ราคาโครง คือ ราคาอุปกรณ์อย่างเดียว
โครง+พิมพ์ คือ ราคาอุปกรณ์พร้อมงานพิมพ์

ดูรายละเอียดสินค้า คลิกที่ Detail หรือ ชื่อสินค้า ที่ต้องการ
ราคาสินค้าตามรายการทั้งหมด ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาสินค้าทั้งหมด ไม่ได้รวมค่าออกแบบและค่าจัดส่ง 
ราคางานพิมพ์อิงค์เจ็ท | Car Wrap | การทำแบบและส่งไฟล์ | วัสดุและการใช้งาน
การสั่งซื้อชำระเงิน | ติดต่อ"ไอปริ้น"


HOTLINE: 086-5440074
Office: 02-5030746 Fax: 02-5031580
Email:
inkjet, rollup, jflag, xframe, standy, sale desk, pullframe
lightbox, Brochure Holder & Rack, Sign Stand
ไอปริ้นบริการผลิตและติดตั้งบูธขายสินค้า
ป้ายจัดบูธสำเร็จรูป อุปกรณ์ออกบูธ สวยคุณภาพดี ราคาถูก

©2008-2020 iPrint advertising

BOOTH PRODUCTs

Easy PullFrame
X Frame
L Frame
Pull Frame
Sales Desk
Flagpole
Holder & Rack
Light Box
Sign Stand
Screen
Mini Frame
Poster Frame
Annex
Other
Booth Set